Laboratorij za dijagnostiku trihineloze (LabT)

Laboratorij za dijagnostiku trihineloze (LabT)
Voditelj: doc. dr. sc. Franjo Martinković
Telefon: +385 1 2390-361, +385 1 2390-363
Fax: +385 1 2390-362
Radno vrijeme: 08:00-16:00 sati
Radno vrijeme za stranke: 09:00-13:00 sati
e-mail: franjo.martinkovic@vef.hr

U sklopu laboratorija za dijagnostiku trihineloze, osim metode umjetne probave, obavlja se serološka dijagnostika (ELISA) uzoraka seruma i mišićnih sokova svinja, te genetska tipizacija trihinela.

Arhiva obavijesti

2013